ชื่อโปเกม่อน ภาษาไทยอ่านง่ายๆ + วิวัฒนาการร่าง โปเกม่อน evo Pokemon go 2016

 1)Bulbasaur(ฟูชิงิดาเนะ)
  ธาตุ-พืช/พิษ
  วิวัฒนาการมาจาก-ไข่
  วิวัฒนาการเป็น-Ivysaur(ฟูจิงิโซ)

\
2)Ivysaur(ฟูชิงิโซ)
ธาตุ-พืช/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Bulbasaur(ฟูชิงิดาเนะ)
    วิวัฒนาการเป็น-Venusaur(ฟูชิงิดานะ)


     3)Venusaur(ฟูชิงิบานะ)
   ธาตุ-พืช/พิษ
   วิวัฒนาการมาจาก-Ivysaur(ฟูชิงิโซ)
   วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


่   

  


เมก้า  ฟูชิงิบานะ


    4)Charmander(ฮิโตคาเงะ)
    ธาตุ-ไฟ
    วิวัฒนาการมาจาก-ไข่
    วิวัฒนาการเป็น-Charmeleon(ลิซาโดะ)

    
  
    

      5)Charmeleon(ลิซาโดะ)
   ธาตุ-ไฟ
   วิวัฒนาการมาจาก-Charmander(ฮิโตคาเงะ)
   วิวัฒนาการเป็น-Charizard(ลิซาด้อน)


 6)Charizard(ลิซาด้อน)
 ธาตุ-ไฟ/บินได้
   วิวัฒนาการมาจาก-Charmander(ฮิโตคาเงะ)
   วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า  ลิซาด้อน Xเมก้า  ลิซาด้อน Y
  7)Squirtle(เซนิกาเมะ)
  ธาตุ-น้ำ
  วิวัฒนาการมาจาก-ไข่
  วิวัฒนาการเป็น-Wartortle(คาเมล)
 8)Wartortle(คาเมล)
 ธาตุ-น้ำ
 วิวัฒนาการมาจาก-Squirtle(เซนิกาเมะ)
 วิวัฒนาการเป้น-Blasotise(คาเมกซ์)

                                                             

 9)Blastoise(คาเมกซ์)
 ธาตุ-น้ำ
 วิวัฒนาการมาจาก-Wartortle(คาเมล)
 วิวัฒนาการเป้น-ไม่มี
เมก้า  คาเม็กซ์  10)Caterpie(คาเตอร์ปี)
  ธาตุ-แมลง
  วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
  วิวัฒนาการเป็น-Metapod(ทรานเซล)


  

  11)Metapod(ทรานเซล)
  ธาตุ-แมลง
  วิวัฒนาการมาจาก-Caterpie(คัตเตอร์ปี)
  วิวัฒนาการเป็น-Butterfree(บัตเตอร์ฟรี)


  12)Butterfree(บัตเตอร์ฟรี)
  ธาตุ-แมลง/บินได้
  วิวัฒนาการมาจาก- Metapod(ทรานเซล)
  วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
   13)Weedle(บีเดิล)
   ธาตุ-แมลง/พิษ
   วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
   วิวัฒนาการเป็น-Kakuna(โคคูน)
   14)Kakuna(โคคูน)
   ธาตุ-แมลง/พิษ
   วิวัฒนาการมาจาก- Weedle(บีเดิล)
   วิวัฒนาการเป็น-Beedrill(เสปียร์)

 


   15)Beedrill(เสปียร์)
   ธาตุ-แมลง/พิษ
   วิวัฒนาการมาจาก- Weedle(บีเดิล)
   วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า สเปียร์   16)Pidgey(โป๊ปโปะ)
   ธาตุ-ปกติ/บินได้
   วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
   วิวัฒนาการเป็น-Pidgeotto(พิเจียน)
   17)Pidgeotto(พิเจียน)
    ธาตุ-ปกติ/บินได้
   วิวัฒนาการมาจาก- Pidgey(โป๊ปโปะ)
   วิวัฒนาการเป็น-Pidgeot(พิจ็อต)  18)Pidgeot(พิจ็อต)
  ธาตุ-ปกติ/บินได้
  วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
  วิวัฒนาการเป็น-Pidgeotto(พิเจียน)

เมก้า พิจ็อต


19)Rattata(โครัตตะ)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Raticate(รัตตะ)
20)Raticate(รัตตะ)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-Rattata(โครัตตะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
21)Spearow(โอนิซูสุเมะ)
ธาตุ-ปกติ/บินได้  
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Fearow(โอนิดริล)22)Fearow(โอนิดริล)
ธาตุ-ปกติ/บินได้  
วิวัฒนาการมาจาก- Spearow(โอนิซูสุเมะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
23)Ekans(อาโป)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Arbok(อาบ็อก)
24)Arbok(อาบ็อก)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก- Ekans(อาโป)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี25)Pikachu
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-Pichu(พิชู)
วิวัฒนาการเป็น-Raichu(ไรจู)


26)Raichu(ไรจู)
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-Pikachu(พิชู)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

 27)Sandshrew(แซนด์)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Sandslash(แซนด์แพน)
28)Sandslash(แซนด์แพน)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-Sandshrew(แซนด์)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
29)Nidoran(Female)(นิโดรัน)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Nidorina(นิโดริน่า)


30)Nidorina(นิโดริน่า)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Nidoran(Female)(นิโดรัน)
วิวัฒนาการเป็น-Nidoqueen(นิโดควีน)
31)Nidoqueen(นิโดควีน)
ธาตุ-พิษ/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-Nidorina(นิโดริน่า)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
32)Nidoran(Male)(นิโดรัน)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Nidorino(นิโดริโน่)33)Nidorino(นิโดริโน่)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Nidoran(Male)(นิโดรัน)
วิวัฒนาการเป็น-Nidoking(นิโดคิง)


34)Nidoking(นิโดคิง)
ธาตุ-พิษ/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-Nidorino(นิโดริโน่)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
35)Clefairy(ปิปปิ)
ธาตุ-ภูติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Clefable(พิกซี่)


36)Clefable(พิกซี่)
ธาตุ-ภูติ
วิวัฒนาการมาจาก-Clefairy(ปิปปิ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
37)Vulpix(โรค็อน)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Ninetales(คิวคอน)38)Ninetales(คิวคอน)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-Vulpix(โรค็อน)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
39)Jigglypuff(พูริน)
ธาตุ-ภูติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Wigglypuff(พูคุริน)


40)Wigglypuff(พูคุริน)
ธาตุ-ภูติ
วิวัฒนาการมาจาก-Jigglypuff(พูริน)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
41)Zubat(ซูแบท)
ธาตุ-พิษ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Golbat(โกลแบท)
42)Golbat(โกลแบท)
ธาตุ-พิษ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-Zubat(ซูแบท)
วิวัฒนาการเป็น-Crobat(โครแบท)
43)Oddish(นาโซโนคุสะ)
ธาตุ-พืช/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Gloom(คุไซฮานะ)

44)Gloom(คุไซฮานะ)
ธาตุ-พืช/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Oddish(นาโซโนคุสะ)
วิวัฒนาการเป็น-Vileplume(รัฟเฟเชีย)(ใช้ Leaf  Stone )/Bellosom(คิเรฮานะ)(ใช้ Sun Stone)

45)Vileplume(รัฟเฟเชีย)
ธาตุ-พืช/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Oddish(นาโซโนคุสะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


46)Paras(พาราส)
ธาตุ-แมลง/พืช
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Parasect(พาราเซ็คท์)
47)Parasect(พาราเซ็คท์)
ธาตุ-แมลง/พืช
วิวัฒนาการมาจาก-Paras(พาราส)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
48)Venonat(คอมปัง)
 ธาตุ-แมลง/พิษ
 วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
 วิวัฒนาการเป็น-Venomoth(มอร์ฟ็อน)

49)Venomoth(มอร์ฟ็อน)
ธาตุ-แมลง/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก- Venonat(คอมปัง)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


50)Diglett(ดิ๊กด้า)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Dugtrio(ดั๊กทรีโอ้)
51)Dugtrio(ดั๊กทรีโอ้)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- Diglett(ดิ๊กด้า)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
52)Meowth(เนียส)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Persian(เพอร์เซียน)53)Persian(เพอร์เซียน)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-Meowth(เนียส)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
54)Psyduck(โคดั๊ก)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Golduck(โกลดั๊ก)
55)Golduck(โกลดั๊ก)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Psyduck(โคดั๊ก)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี56)Mankey(แมงกี้)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Primeape(โอโคริซารุ)
57)Primeape(โอโคริซารุ)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-Mankey(แมงกี้)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
58)Growlithe(การ์ดี้)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Arcanine(วินดี้)59)Arcanine(วินดี้)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-Growlithe(การ์ดี้)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
60)Poliwag(เนียวโรโม)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Poliwhirl(เนียวโรโซ)
61)Poliwhirl(เนียวโรโซ)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Poliwag(เนียวโรโม)
วิวัฒนาการเป็น-Poliwrath(เนียวโรบอน)(ใช้ Water Stone)/Politeod(เนียวโรท็อน)(ถือ King Rock ในตอรแลกเปลี่ยนโปเกม่อน)
62)Poliwrath(เนียวโรบอน)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Poliwhirl(เนียวโรโซ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
63)Abra(เคซี่)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Kadabra(ยุงเกรเกอร์)
64)Kadabra(ยุงเกรเกอร์)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Abra(เคซี่)
วิวัฒนาการเป็น-Alakazam(ฟูดิน)
65)Alakazam(ฟูดิน)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Kadabra(ยุงเกรเกอร์)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

เมก้า ฟูดิน66)Machop(วันริกี้)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Machoke(โกริกี้)
67)Machoke(โกริกี้)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-Machop(วันริกี้)
วิวัฒนาการเป็น-Machamp(ไคริกี้)(แลกเปลี่ยนโปเกม่อน)

68)Machamp(ไคริกี้)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-Machoke(โกริกี้)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี69)Bellspourt(มาดาสึโบมึ)
ธาตุ-พืช/พึช
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Weepinbell(อุสึดง)

70)Weepinbell(อุสึดง)
ธาตุ-พืช/พึช
วิวัฒนาการมาจาก-Bellspourt(มาดาสึโบมึ)
วิวัฒนาการเป็น-Victreebel(อุสึบอท)
71)Victreebel(อุสึบอท)
ธาตุ-พืช/พึช
วิวัฒนาการมาจาก-Weepinbell(อุสึดง)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


72)Tentacool(เมโนคุราเกะ)
ธาตุ-น้ำ/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Tentacruel(โดคุคุราเกะ)

73)Tentacruel(โดคุคุราเกะ)
ธาตุ-น้ำ/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Tentacool(เมโนคุราเกะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

74)Geogude(อิชิสุบุเตะ)
ธาตุ-หิน/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Graveler(โกโลน)

75)Graveler(โกโลน)
ธาตุ-หิน/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- Geogude(อิชิสุบุเตะ)
วิวัฒนาการเป็น-Golem(โกลอนยะ)

.

76)Golem(โกลอนยะ)
ธาตุ-หิน/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- Graveler(โกโลน)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

77)Ponyta(โพนี้ต้า)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Rapidash(แกลล็อพ)

78)Rapidash(แกลล็อพ)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก- Ponyta(โพนี้ต้า)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
79)Slowpoke(ยาดง)
ธาตุ-น้ำ/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Slowbro(ยาโดรัน)/Slowking(ยาโดคิง)(ถือ  King Rock ในการแลกเปลี่ยนโปเกม่อน)
80)Slowbro(ยาโดรัน)
ธาตุ-น้ำ/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Slowpoke(ยาดง) 
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


81)Magnemite(คอยด์)
ธาตุ-สายฟ้า/เหล็ก
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Magneton(แรร์คอยด์)
82)Magneton(แรร์คอยด์)
ธาตุ-สายฟ้า/เหล็ก
วิวัฒนาการมาจาก-Magnemite(คอยด์)
วิวัฒนาการเป็น-Magnezone(จิบะคอยด์)
83)Farfetch'd(คาโมเนหงิ)
ธาตุ-ปกติ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


84)Doduo(โดโด้)
ธาตุ-ปกติ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Dodrio(โดทรีโอ้)
85)Dodrio(โดทรีโอ้)
ธาตุ-ปกติ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-Doduo(โดโด้)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
86)Seel(พาโว)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Dewgong(จูกอน)
87)Dewgong(จูกอน)
ธาตุ-น้ำ/น้ำแข็ง
วิวัฒนาการมาจาก-Seel(พาโว)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี88)Grimer(เบ็ตเบเตอร์)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Muk(เบ็ตเบตัน)
89)Muk(เบ็ตเบตัน)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Grimer(เบ็ตเบเตอร์)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี90)Shellder(เชลเดอร์)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Cloyster(พาร์เชน)
91)Cloyster(พาร์เชน)
ธาตุ-น้ำ/น้ำแข็ง
วิวัฒนาการมาจาก-Shellder(เชลเดอร์)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
92)Gastly(กอส)
ธาตุ-ผี/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Haunter(โกส)


93)Haunter(โกส)
ธาตุ-ผี/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Gastly(กอส)
วิวัฒนาการเป็น-Gengar(เจนจาร์)
94)Gengar(เจนจาร์)
ธาตุ-ผี/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Haunter(โกส)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า เจนจาร์
95)Onix(อิวาร์ค)
ธาตุ-หิน/ดิน
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Stellix(ฮาเกะเนรุ)


96)Drowzee(สลีพ)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Hypno(สลีพเพอร์)
97)Hypno(สลีพเพอร์)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Drowzee(สลีพ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี98)Krabby(แครบ)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Kingler(คิงเลอร์)
99)Kingler(คิงเลอร์)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Krabby(แครบ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
100)Voltorb(บิริริดามะ)
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Electrode(มารุมายน์)

101)Electrode(มารุมายน์)
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-Voltorb(บิริริดามะ)

วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
102)Exeggcute(ทามะทามะ)
ธาตุ-พืช/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Exeggutor(นัซซี่)(ใช้ Leaf Stone )

103)Exeggutor(นัซซี่)
ธาตุ-พืช/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Exeggcute(ทามะทามะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
104)Cubone(คาระคาระ)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Marowak(การะการะ)

105)Marowak(การะการะ)
ธาตุ-ดิน
วิวัฒนาการมาจาก-Cubone(คาระคาระ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
106)Hitmonlee(ซาวามูล่า)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Hitmonchan(อิบิวาล่าร์)(กรณีที่พลังโจมตีน้อยกว่าพลังตั้งรับ)/Hitmonlee(ซาวามูระ)(ในกรณีที่พลังโจมตีมากกว่าพลังตั้งรับ)/Hitmontop(คาโปเอร่า)(กรณีที่พลังโจมตีเท่ากับพลังตั้งรับ)
107)Hitmonchan(อิบิวาล่าร์)
ธาตุ-ต่อสู้
วิวัฒนาการมาจาก-Hitmonlee(ซาวามูล่า)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
108)Lickitung(เบโรรินกะ)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Lickilicky(เบโรเบรูโตะ)
109)Lickilicky(เบโรเบรูโตะ)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-Lickitung(เบโรรินกะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


110)Koffing(โดกาส)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Weezing(มาตาโดกาส)
111)Weezing(มาตาโดกาส)
ธาตุ-พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Koffing(โดกาส)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
112)Rhyhorn(ไซฮอร์น)
ธาตุ-ดิน/หิน
วิวัฒนาการมาจาก- ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Rhydon(ไซดอน)
113)Rhydon(ไซดอน)
ธาตุ-ดิน/หิน
วิวัฒนาการมาจาก- Rhyhorn(ไซฮอร์น)
วิวัฒนาการเป็น-Rhyperior(โดไซดอน)(ถือ Protector ในการแลกเปลี่ยนโปเกม่อน)
114)Chansey(ลัคกี้)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-Happiny(ปินปุกุ)
วิวัฒนาการเป็น-Blissey(แฮปปีนาสุ)(มีความสุข)
115)Tangela(มอนจาร่า)
ธาตุ-พืช
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Tangrowth(โมจานโบ)(หลังจากเรียน AncientPower )
116)Kangaskhan(การูระ)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

เมก้า กากูระ117)Horsea(แทตทู)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Seadra(ซีดรา)
118)Seadra(ซีดรา)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Horsea(แทตทู)
วิวัฒนาการเป็น-Kingdra(ซีดรา)(ถือ Dragon Scale ในการแลกเปลี่ยนโปเกม่อน)


119)Goldeen(โทซาคินาโตะ)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Seaking(อาซุมาโอะ)
120)Seaking(อาซุมาโอะ)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Goldeen(โทซาคินาโตะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
121)Staryu(ฺฮิโตะเดะมัน)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Starmie(สตาร์ไม)


122)Starmie(สตาร์ไม)
ธาตุ-น้ำ/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Staryu(ฺฮิโตะเดะมัน)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี


123)Mr.Mine(บาริเร็ต)
ธาตุ-พลังจิต/ภูติ
วิวัฒนาการมาจาก-Mine Jr.(มาเนเนะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
124)Scyther(สไตร์ค)
ธาตุ-แมลง/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Scizor(ฮาสซามุ)

125)Jynx(โรเกล่า)
ธาตุ-น้ำแข็ง/พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Smoochum(มูจูรุ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
126)Electabuzz(เอเลบู)
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-Elekid(เอเลคิด)
วิวัฒนาการเป็น-Electivire(เอเลคิบูล)(ถือ Electrizer ในการแลกเปลี่ยนโปเกม่อน )


127)Magmar(บูเบอร์)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-Magby(บู้บี้)
วิวัฒนาการเป็น-Magmortar(ถือ Magmarizer ในการแลกเปลี่ยนโปเกม่อน)

128)Pinsir(ไคลอส)
ธาตุ-แมลง
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า ไคลอส

129)Tauros(เค็นทอรอส)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
130)Magikarp(คอยคิง)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Gyrados(เกียราดอส)
131)Gyrados(เกียราดอส)
ธาตุ-น้ำ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-Magikarp(คอยคิง)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า เกียราดอส132)Lapras(ลาพราส)
ธาตุ-น้ำ/น้ำแข็ง
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
133)Ditto(เมตาม็อน)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
134)Eevee(อีวุย)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Vaporeon(ชาวเวอร์)(ใช้ Water Stone )/ Jolteon(ธันเดอร์)(ใช้  Thunder  Stone )/Flareon(บูสเตอร์)(ใช้ Fire Stone )/Syleon(นิมเฟีย)(หลังจากเรียนท่าธาติภูติ)/Espeon(เอลฟี่)(มีความสุขในช่วงกลางวัน)/Umbreon(แบล็คกี่)(มีความสุขในช่วงกลางคืน)/Leafeon(ลีเฟีย)(ใกล้ Mossy Rock )/Glaceon(กลาเซีย)(ใกล้ Icy Rock)
135)Jolteon(ธันเดอร์)
ธาตุ-สายฟ้า
วิวัฒนาการมาจาก-Eevee(อีวุย)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
136)Vaporeon(ชาวเดอร์)
ธาตุ-น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Eevee(อีวุย)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
137)Flareon(บูสเตอร์)
ธาตุ-ไฟ
วิวัฒนาการมาจาก-Eevee(อีวุย)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี138)Porygon(โพริกอน)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Porygon2(โพริกอน 2)139)Omanyte(ออมไนท์)
ธาตุ-หิน/น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Omastar(ออมสตาร์)
140)Omastar(ออมสตาร์)
ธาตุ-หิน/น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Omanyte(ออมไนท์)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
141)Kabuto(คาบูโตะ)
ธาตุ-หิน/น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Kabutops(คาบูท็อป)
142)Kabutops(คาบูท็อป)
ธาตุ-หิน/น้ำ
วิวัฒนาการมาจาก-Kabuto(คาบูโตะ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
143)Aerodactyl(พุเตร่า)
ธาตุ-หิน/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า พุเทร่า144)Snorlax(คาบิก้อน)
ธาตุ-ปกติ
วิวัฒนาการมาจาก-Munchlax(ค็อนเบ)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
145)Articuno(ฟรีซเซอร์)
ธาตุ-น้ำแข็ง/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี

146)Zapdos(ธันเดอร์)
ธาตุ-สายฟ้า/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
147)Moltres(ไฟเยอร์)
ธาตุ-ไฟ/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
148)Dratini(มินิริว)
ธาตุ-มังกร
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Dragonair(ฮาคุริว)
149)Dragonair(ฮาคุริว)
ธาตุ-มังกร
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Dragonite(ไคริว)
150)Dragonite(ไคริว)
ธาตุ-มังกร/บินได้
วิวัฒนาการมาจาก-Dragonair(ฮาคุริว)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
151)Mew(มิว)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-ไม่มี
วิวัฒนาการเป็น-Mewtwo(มิวทู)
152)Mewtwo(มิวทู)
ธาตุ-พลังจิต
วิวัฒนาการมาจาก-Mew(มิว)
วิวัฒนาการเป็น-ไม่มี
เมก้า มิวทู X


เมก้า มิวทู Y

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น